Skip to main content

Кабінет обліку і медичної статистики

Кабінет обліку і медичної статистики є структурним підрозділом КНП “Міська поліклініка № 20” ХМР.

Основне завдання кабінету – максимально повне та достовірне ведення обліково-оперативних та звітних документів установи. Його виконання забезпечує фахівець Раєвська Олена Борисівна.

У своїй діяльності медичний персонал кабінету керується положенням про кабінет обліку і медичної статистики, положенням про поліклініку, наказами та вказівками головного лікаря поліклініки, а також посадовими інструкціями.

Основні функції кабінету обліку і медичної статистики

  • керівництво роботою по веденню обліково-оперативної документації у всіх структурних частинах установи у строгій відповідності з інструктивними вказівками МОЗ України;
  • зведення первинної обліково-звітної документації відповідно до діючих наказів МОЗ України, затверджених інструктивними вказівками;
  • контроль за правильністю ведення обліково-оперативної документації працівниками установи і вірогідністю отриманих у них зведень;
  • складання річних і періодичних звітів установи і представлення їх у терміни і на адреси, передбачені табелем статистичної звітності;
  • аналіз основних показників діяльності установи і його структурних підрозділів;
  • впровадження нових методів розробки статистичного матеріалу шляхом застосування сучасної обчислювальної техніки нових методів статистичної обробки отриманих даних.